• Home |
  • Over de school |
  • Missie + visie

Missie + visie

Groenhorst telt elf locaties verspreid door het land. Samen bieden zij veelzijdige groene vmbo- en mbo-opleidingen, volwasseneneducatie, allerlei soorten cursus- en contract(vak)onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

Missie

Het Groenhorst is een Agrarisch Opleidings Centrum (AOC) dat vanuit een christelijke levensvisie algemeen vormend en beroepsonderwijs in de groene sector aanbiedt. Het Groenhorst wil instaan voor de vorming van jongeren en volwassenen, waardoor zij met succes kunnen deelnemen aan de toekomstige samenleving. Het Groenhorst wil dit bereiken door:

  • binnen kleinschalige eenheden aan leerlingen zorg en aandacht te besteden en zelfstandigheid te bevorderen;
  • het aanbieden van vernieuwend onderwijs, dat aansluit bij vervolgonderwijs en bedrijfsleven;
  • onderwijs aan te bieden dat van regionale, nationale en internationale betekenis is;
  • een lerende organisatie te zijn, waarbij elke medewerker in collegiale samenwerking eigen verantwoordelijkheden kan en mag dragen;
  • een open instelling te zijn waarin respect is voor de natuur en de mens als uniek wezen.

Visie

Het Groenhorst wil aantrekkelijk en inspirerend onderwijs verzorgen waarin de leerlingen en cursisten centraal staan. Het bedrijfsleven is sterk betrokken in het onderwijsleerproces en ICT speelt een belangrijke rol.

Maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen vormen de drijvende kracht voor de vernieuwing van ons onderwijs. Een van die ontwikkelingen is competentiegericht onderwijs. Het laat zien waarom leerlingen iets moeten leren. Het leren krijgt daardoor betekenis.

Een aantrekkelijk, betekenisvol schoolprogramma alleen is onvoldoende om (jonge) mensen te verleiden tot leren. Het Groenhorst zorgt er samen met anderen voor dat ze door willen en kunnen stromen van vmbo naar mbo naar hbo en wo; binnen en buiten de groene kolom.

 

 

       

E-mail een vriend